KÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI TARTALMÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA (TENDERLAPOK ÍRÁSA)

Kiemelt terület: Egészségügyi beruházások során eszközök, mobiliák, bútorok beszerzése

A közbeszerzési eljárás keretében történő eszközbeszerzés két jól elkülöníthető részből áll: a jogi és a műszaki tartalmi részből. A jogi rész tekintetében a gyakorlat kialakult, annak összeállítását számos sablon segíti.

Időnként még mindig találkozni lehet azzal a beruházói szemlélettel, miszerint a beszerzések lefolytatásához elegendő egy „hivatalos közbeszerzési tanácsadó” közreműködése. A lebonyolított közbeszerzési eljárások tapasztalata azonban mára egyre inkább azt mutatja, hogy a hangsúly teljesen eltolódott a „műszaki tartalmi” rész felé. Ezt jól mutatja, hogy az ajánlattevői kérdések, kiegészítő tájékoztatások, vitarendezések, jogorvoslatok döntő többsége a közbeszerzési dokumentáció (KD) ezen részére irányul.

Mára már az eszközbeszerzéseket műszakilag támogató szakterület tehát egyre definitívebben jelenik meg, speciális szaktudást és tapasztalatot igényel, önálló módszertannal, szakszókészlettel és kifejezésrendszerrel rendelkezik. A megrendelői oldal számára egyre világosabb, hogy elnagyolt orvostechnológiai műleírásokból, bútortervekből vagy a szakdolgozók által összeállított igények felsorolásából nem szerkeszthető olyan precíz műszaki tartalom, amely alapján az elindított eljárás sikeresen lebonyolítható. Az egészségügyi gép-műszer és mobilia terület jelentősen szofisztikáltabb, mint egy kevés paraméterrel is körülírható egyszerű eszköz-eszközcsoport beszerzése. Lényegesen több az olyan releváns paraméter és orvos-szakmai elvárás, melyet meg kell jeleníteni olyan módon, hogy az ne legyen „versenyszűkítő”, de az elvárt minőségi színvonalat is garantálni tudja.

Nagyon fontos a „műszaki-egyenértékűség” kifejezés helyes értelmezése, mely fogalmat egyébként számos „helyettesítő termék”-forgalmazó rosszul értelmezve használ tisztázó kérdései vagy vitarendezései alkalmával.

A sikeres beszerzésre az elmúlt években kialakultak „jó-gyakorlatok”, melyeknek módszertana (1) tenderlapok, tendertáblázatok alkalmazására alapult, de oly módon, hogy precíz (2) terméktanúsítási rendszerrel voltak támogatva. Mára egyébként az eltolódott ajánlattevői attitűd miatt van rá példa, hogy a megajánlott és a teljesítéskor szállítani kívánt termékparaméterek jelentősen eltér egymástól, sajnálatos módon a gyengébb irányba. Ennek hatására a paraméterek visszaellenőrizhetősége is kulcskérdéssé vált, mely a későbbi viták elkerülése érdekében az eljárás során megkövetelt precíz terméktanúsítással biztosítható! Különösen indokolt ez a pályázati támogatással megvalósult eszközbeszerzések során, melyet támogató hosszabb időtartamon keresztül bármikor ellenőrizhet, és bármely ajánlott paraméter nem teljesülése esetén (különös tekintettel a pontozott termékvállalásokra) forráselvonást kezdeményezhet.

 • Tenderlapok/Tendertáblázatok:
 Minimum műszaki előírás Elvárás Súlyszám Ajánlott paraméter
Az itt leírt paraméter teljesítése minden esetben minimum feltétel, amennyiben a megajánlott termék ezt nem teljesíti, az ajánlat műszaki szempontból érvénytelenné válik. Igen   Ajánlattevőnek meg kell adnia számszerűsíthető paramétereket.
Itt olyan paramétereket tudunk leírni, mely felhasználónak műszakilag előnyös többlettulajdonság, melynek hiánya azonban nem jelent érvénytelenséget, ugyanakkor a megléte műszaki többletpontokat jelent. Igen/nem

Kérjük megadni!

S= Abszolút értékelés módszerrel kerül pontozásra, a tulajdonság megléte esetén a maximális, hiányában a minimális pontszám kerül kiosztásra.
Az itt leírt paraméter minimumfeltétel, azonban az annál számszerűsíthetően kedvezőbb megajánlást Kiíró többletponttal értékeli. Igen

Kérjük megadni!

S= A minimumfeltételnek megfelelő paraméter kapja a minimális pontszámot, a felső korlátot vagy annál többet ajánló kapja a maximális pontszámot. A kettő közötti pontkiosztás az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával történik.

 

Az orvosszakmai minimum feltételeken túlmutató paraméterek súlyozásával és különböző képletekkel kiszámolt pontokkal biztosítható az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, melyre a fentiekben lehetséges példákat mutattunk.

 • Terméktanúsítás rendszere:

Minden olyan alátámasztó dokumentum előírása és bekérése, mely igazolja az „Ajánlott paraméter” oszlopba írt adat hitelességét. Például gyártói prospektus, annak hiányában gyártó által hitelesített ábrás termékismertető, CE tanúsítvány, egyéb megkövetelt gyártóművi tanúsítvány stb.

Ez természetesen szintén táblázatos formában készül, az előírt alátámasztó dokumentumok csatolási kötelezettségével. Amennyiben bármely paraméter a csatolt dokumentumokkal nem támasztható alá egyértelműen, úgy ajánlatkérő részére javasoljuk a további egyértelműsítő dokumentumok bekérését az eljárás során.

Az ajánlott szolgáltatás teljes körűen kiegészíti a közbeszerzési eljárások lebonyolításának formai és jogi részét, az eljárás során biztosítja mindazokat a dokumentumokat, melyeket a folyamatba épített- valamint az utóellenőrzések műszaki szempontból kérnek (a piackutatásról szóló beszámolótól kezdve a próbaüzem lefolytatásának dokumentálásáig bezárólag).

Szolgáltatásunk tételesen az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

 • az eljárás során beszerezni kívánt eszközök/termékek vonatkozásában piackutatás
 • indikatív árajánlatok műszaki tartalmának megszerkesztése, összhangban a beszerzési céllal
 • indikatív ajánlatok kiértékelése
 • a becsült érték meghatározása
 • a CPV kódok meghatározása
 • Közbeszerzési eljárás szakmai specifikációjának elkészítése (műszaki ajánlat)
 • közreműködés az eljárás általános dokumentációjának elkészítésében
 • az ajánlatkérők által feltett kérdések szakmai megválaszolása
 • az ajánlatkérői előzetes vitarendezések műszaki tartalmának megválaszolása
 • a műszaki hiánypótlások összeállítása
 • a műszaki részekre vonatkozó kiegészítő információk bekérése
 • a teljessé tett műszaki ajánlatok kiértékelése
 • a döntéshozatalban való részvétel
 • az eredményhirdetés utáni műszaki vonatkozású vitarendezések kezelése
 • közreműködés az esetleges Közbeszerzési Döntőbizottságra vitt eljárásban
 • Közreműködés az eszközök/berendezések átvételében, illetve a próbaüzem megkezdésében és lezárásában, ahol releváns